CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DĘBICY

centrum integracji społecznej

ul. Brzegowa 42,
39-200 Dębica
(pow. dębicki)

kontakt  14 676 39 06

cis.debica@gmail.com
www.cisdebica.pl
facebook

USŁUGI PORZĄDKOWO-GOSPODARCZE

usługi porządkowo gospodarcze
  • sprzątanie posesji wokół budynków,
  • zamiatanie parkingów, chodników, ulic osiedlowych,
  • grabienie i wywóz liści w okresie jesiennym,
  • odśnieżanie parkingów, placów i terenów osiedlowych,
  • bieżące utrzymanie w czystości i porządku placów zabaw oraz parków, w tym m.in.: koszenie trawy, zbieranie nieczystości,
  • bieżące utrzymanie czystości na cmentarzach, pomnikach pamięci, mogiłach,
  • bieżące utrzymanie czystości wałów przeciwpowodziowych.