CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W PRZEMYŚLU

centrum integracji społecznej w przemyślu

ul. ks. Piotra Skargi 6,
37-700 Przemyśl
(pow. przemyski)

kontakt  16 642 77 22

przemysl@caritas.pl
www.przemysl.caritas.pl

zakup prospołeczny

USŁUGI
PRALNICZE

usługi pralnicze
  • pranie wodne,
  • magiel,
  • krochmal,
  • prasowanie.