CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRZYŻOWIE

centrum integracji społecznej strzyżów

ul. Witosa 14a,
38-100 Strzyżów
(pow. strzyżowski)

kontakt  535 976 983

kierownikcis@strzyzow.pl
cisstrzyzow.pl

USŁUGI OGRODNICZE

usługi ogrodnicze
  • koszenie i porządkowanie terenów zielonych,
  • przycinka drzew i krzewów,
  • pielęgnacja rabat kwiatowych.