CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRZYŻOWIE

centrum integracji społecznej strzyżów

ul. Witosa 14a,
38-100 Strzyżów
(pow. strzyżowski)

kontakt  535 976 983

kierownikcis@strzyzow.pl
cisstrzyzow.pl

USŁUGI PORZĄDKOWO-GOSPODARCZE

usługi porządkowo gospodarcze
  • sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz domów (mycie okien, pranie firan i zasłon),
  • utrzymanie czystości w różnych obiektach,
  • pomoc przy pracach porządkowych na podwórkach i obejściach.