Dlaczego warto kupować u PES

Produkty i usługi wytwarzane przez podmioty ekonomii społecznej są wysokiej jakości. Podmioty oprócz działalności ekonomicznej służą również do integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną oraz tworzeniu nowych miejsc pracy w regionie.

Kupując produkty wytworzone przez podmioty ekonomii społecznej można kupować inaczej, odpowiedzialnie i otrzymywać produkty wykonane z niezwykłą dbałością o szczegóły, w konkurencyjnych cenach, wspomagając przy tym tych, którzy zysk ze sprzedaży inwestują w cele społeczne swoich instytucji, w swoje miejsca pracy.
Podmioty i przedsiębiorstwa ekonomii społecznej zatrudniają i wspierają osoby borykające się z trudnościami w samodzielnym wejściu na rynek, dlatego też zachęcamy mieszkańców Podkarpacia, aby dokonywali świadomych zakupów wspierając jednocześnie osoby niepełnosprawne, bezdomne czy bezrobotne.