Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje oraz wszelkie spory są rozwiązywane bezpośrednio pomiędzy kupującym, a sprzedającym bez udziału portalu WSPIERAJIWYBIERAJ.PL