Organizacje pozarządowe

Założenia organizacji pozarządowych

organizacje pozarządowe

Organizacje Pozarządowe na Podkarpaciu

Są to organizacje działające na rzecz realizacji wybranego przez siebie celu, z którym w żaden sposób nie wiąże się osiągniecie jakiegokolwiek zysku. Wedle przepisów prawa międzynarodowego podmioty tego typu grupują wyłącznie osoby fizyczne, tudzież prawne nie związane w żaden sposób z działalnością aparatu rządowego.

Tego typu instytucje zajmują się przede wszystkim prowadzeniem schronisk dla zwierząt i bezdomnych, szkół, czy hospicjów dla nieuleczalnie chorych. Co więcej udzielają one znaczącą pomoc osobom chorym, niedołężnym, uchodźcom, dzieciom, a także rodzinom będącym w niezwykle trudnej sytuacji materialnej. Ogólnie rzecz ujmując podejmują one przede wszystkim bezpłatne działania mające na celu wyłącznie wsparcie osób potrzebujących.

Rola i cele organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe przede wszystkim stanowią niezwykle ważny element każdej demokracji, a także społeczeństwa o charakterze obywatelskim. Pełnią niezwykle istotne funkcje społeczne, polityczne, oraz ekonomiczne umożliwiając współpracę ludzi o takich samych zainteresowaniach. Wywierają one także niezwykle pozytywny wpływ na życie dosłownie całej społeczności.

Organizacje o charakterze pozarządowym posiadają masę wielu istotnych i co najważniejsze szlachetnych celów do spełnienia. Zaliczamy do nich przede wszystkim

  • działania opiniotwórcze,
  • troskę o wspólne dobro,
  • działanie mające na celu wsparcie interesów należących do różnego rodzaju mniejszości społecznych,
  • kształcenie przyszłych liderów państwa,
  • umiejętne uzupełnianie działań realizowanych przez aparat państwowy,
  • inicjowanie pozytywnej zmiany społeczeństwa, na przykład poprzez zapoczątkowanie nowych systemów prawnych,
  • skuteczne inicjowanie integracji społecznej dążącej do włączenia w codzienne życie osób, tudzież grup dotkniętych zjawiskiem marginalizacji.

Przede wszystkim założeniem tego typu podmiotów jest wspólne działanie na rzecz dobra ogółu, udzielanie wielopoziomowego wsparcia potrzebujących, a także inicjowanie rozwoju osobistego i społecznego. Za podstawowe cechy organizacji pozarządowych uznaje się pełną niezależność od wszelkich aparatów państwowych, działalność o charakterze non profit (brak chęci uzyskania jakichkolwiek zysków), samorządność, wyrazista, a także niezwykle trwała struktura organizacyjna podmiotu, oraz woluntaryzm (kierowanie się wyłącznie własną wolą).

 

 

Zapraszamy do poznania podkarpackich
Organizacji Pozarządowych

 

zakład aktywności zawodowej usługi społeczne spółdzielnia socjalna dębnianka
Zakład Aktywności Zawodowej
w Woli Żyrakowskiej
Przedsiębiorstwo Społeczne
Pruchnickie Smaki w Pruchniku
Spółdzielnia Socjalna Dębnianka
w Leżajsku