PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE "PRODUCTION & LOGISTICK OF FROZEN FOODS" W ŚWILCZY

przedsiębiorstwo społeczne

Świlcza 706A,
36-072 Świlcza
(pow. rzeszowski)

kontakt  516 127 515

apetitto@apetitto.pl
apetitto.pl

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ ŻYWNOŚCI

produkcja i sprzedaż żywności
  • produkcja mrożonych mieszanek warzywnych i owocowych,
  • produkcja kostek lodu.