SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "POLIFONIA PROJECT" W RZESZOWIE

spółdzielnia socjalna

ul. Piłsudskiego 31,
35-074 Rzeszów
(pow. rzeszowski)

kontakt  790 225 085

polifonia.project@gmail.com
facebook

lider ekonomii społecznej

DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU