Zakład Aktywności Zawodowej nr 2 PSONI Koło w Krośnie

ul. Bohaterów Westerplatte 2A,
38-400 Krosno
(pow. krośnieński)

+ 48 796 266 307
zaz2.krosno@psoni.org.pl

www.zaz2krosno.org.pl

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA STRONIE WWW
www.zaz2krosno.org.pl

zakup prospołeczny

USŁUGI PRALNICZE – pranie wodne
– krochmal
– magiel
USŁUGI GASTRONOMICZNE – catering dla firm
– catering dla szkół, przedszkoli, świetlic
– obsługa imprez
– produkcja i sprzedaż pierogów
USŁUGI PORZĄDKOWO-GOSPODARCZE – sprzątanie biur i mieszkań
– sprzątanie nagrobków
USŁUGI OGRODNICZE – koszenie trawy
– odśnieżanie
– porządkowanie ogrodów
PRODUKCJA PODPAŁKI EKOLOGICZNEJ K-LUMET – produkcja podpałki