ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NR 2 PSONI W KROŚNIE

zakład aktywności zawodowej w krośnie

ul. Bohaterów Westerplatte 2A,
38-400 Krosno
(pow. krośnieński)

kontakt  796 266 307

zaz2.krosno@psoni.org.pl
www.zaz2krosno.org.pl
facebook

zakup prospołeczny

PRODUKCJA PODPAŁKI

produkcja podpałki
  • produkcja podpałki ekologiczne K-LUMET