ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W WOLI RAFAŁOWSKIEJ

zakład aktywności zawodowej wola rafałowska

Wola Rafałowska 214,
36-017 Błędowa Tyczyńska
(pow. rzeszowski)

kontakt  17 230 45 46

drukarnia@zaz.trzezwagimna.pl
www.zaz.trzezwagmina.pl
facebook

zakup prospołeczny

PRODUKCJA PODPAŁKI

produkcja podpałki
  • produkcja podpałki ekologicznej K-LUMET