ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W WOLI RAFAŁOWSKIEJ

zakład aktywności zawodowej wola rafałowska

Wola Rafałowska 214,
36-017 Błędowa Tyczyńska
(pow. rzeszowski)

kontakt  17 230 45 46

drukarnia@zaz.trzezwagimna.pl
www.zaz.trzezwagmina.pl
facebook

zakup prospołeczny

Rękodzieło

rękodzieło
  • konfekcjonowanie (kompletowanie materiałów szkoleniowych, składanie toreb, teczek, map i przewodników, klejenie notesów i kalendarzy),
  • rękodzieło artystyczne.

Art ZAZ
Wola Rafałowska 214, 36-017 Błędowa Tyczyńska
tel. 17 230 45 47