Rusza IV edycja konkursu „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pn.:
„Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej z woj. podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej.

Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej oraz promowanie i upowszechnienie idei ekonomii społecznej w regionie. Nagrodę otrzymają uczestnicy, którzy swoimi działaniami, najpełniej realizują cele konkursu i w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego.

 

Konkurs prowadzony jest w następujących w kategoriach:

Kategoria I „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”
Zgłoszone w tej kategorii mogą być jednostki samorządu terytorialnego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Kategoria II „Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim w roku 2019”
Zgłoszone w tej kategorii mogą być wszystkie podmioty ekonomii społecznej zgodnie z definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku z woj. podkarpackiego, działające powyżej 24 miesięcy.

Kategoria III „Animator ekonomii społecznej roku 2019” (osoba fizyczna)
Rekomendowane mogą być osoby fizyczne wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Konkurs ma charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny. W Konkursie przewidziano nagrody finansowe.

Wszystkich zainteresowanych udziałem, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (odpowiedniego do danej kategorii Konkursu) i przesłanie pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów.

 

Na zgłoszenia czekamy do 13.09.2019 r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas III Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 850 79 23.

 

Do pobrania:

Regulamin Konkursu
Formularz zgłoszeniowy – kategoria I
Formularz zgłoszeniowy – kategoria II
Formularz zgłoszeniowy – kategoria III
Plakat