FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNEGO "KRASNO-LUDEK" W STRAŻOWIE

spółdzielnia socjalna

Strażów 413,
36-073 Strażów
(pow. rzeszowski)

kontakt  512 118 257

fundacjakrasnoludek@gmail.com
fundacjakrasnoludek.pl

facebook

OPIEKA NAD DZIEĆMI

opieka nad dziećmi
  • opieka żłobkowa nad dziećmi od ukończonego 20 tygodnia życia do 3 lat,
  • w ramach opieki żłobkowej: zajęcia gimnastyczne z elementami gimnastyki korekcyjnej, zajęcia muzyczne z elementami muzykoterapii, bajkoterapia – baśnie, bajki, wierszyki,
  • warsztaty,
  • organizacja urodzin dla dzieci.

Niepubliczny Żłobek Krasnoludek
Malawa 199A,
36-007 Malawa
tel: 729 831 281
facebook