Katalog Online

KATALOG BRANŻOWY PRODUKTÓW I USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ,
DZIAŁAJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Katalog prezentuje ofertę podmiotów takich jak: przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej czy centra integracji społecznej. Podmioty te oprócz prowadzenia działalności gospodarczej realizują także cele społeczne m.in. poprzez zatrudnienie osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Katalog ma na celu zapoznanie społeczeństwa z szeroką gamą produktów i usług oferowanych przez podkarpackie podmioty ekonomii społecznej, a także ułatwienie potencjalnym klientom indywidualnym, instytucjonalnym i biznesowym znalezienie informacji na temat ich oferty.

Katalog branżowy podmiotów ekonomii społecznej