Katalog Online

Katalog branżowy podmiotów ekonomii społecznej

Tu kupisz produkty i usługi wytwarzane przez lokalnych dostawców,
którzy oprócz prowadzenia działalności gospodarczej, realizują także cele społeczne,
m.in. poprzez zatrudnianie osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kupując tutaj otrzymasz produkty i usługi wysokiej jakości
jednocześnie wspierając lokalnych społecznych przedsiębiorców.

Katalog prezentuje ofertę podmiotów takich jak: przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, czy centra integracji społecznej.
Podmioty te oprócz prowadzenia działalności gospodarczej realizują także cele społeczne m.in. poprzez zatrudnienie osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Katalog ma na celu zapoznanie społeczeństwa z szeroką gamą produktów i usług oferowanych przez podkarpackie podmioty ekonomii społecznej, a także ułatwienie potencjalnym klientom indywidualnym, instytucjonalnym i biznesowym znalezienie informacji na temat ich oferty.