Warsztaty Terapii Zajęciowej

Cele i założenia Warsztatów Terapii Zajęciowej

warsztat terapii zajęciowej w leżajsku

Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżajsku

Warsztaty Terapii Zajęciowej to miejsca, gdzie osoby z niepełnosprawnościami nie będące w stanie podjąć pracy zarobkowej, mogą się udać. Zajęcia te odbywają się codziennie, w dni robocze. Warsztaty Terapii Zajęciowej oferują mnóstwo zajęć, pobudzających kreatywność osób z niepełnosprawnościami, wpływających pozytywnie na ich pamięć i koncentrację. Mogą to być zajęcia manualne czy zajęcia ruchowe.

WTZ mają na celu umożliwianie i wspomaganie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo mają przywracać dorosłe osoby z niepełnosprawnościami na rynek pracy. Takie warsztaty mają za zadanie przygotować uczestników do wykonywania prostych zajęć pracowniczych. Ma to w przyszłości umożliwić przystąpienie do kursu zawodowego i znalezienie pracy.

Za podstawowy cel Warsztatów Terapii Zajęciowej można uznać jak największe usamodzielnienie się uczestników. Dzieje się to poprzez nauczanie ich tzw. czynności dnia codziennego. Dodatkowo bardzo ważny na warsztatach jest aspekt towarzyski. Na takich warsztatach często zawiązują się długoletnie przyjaźnie. Warsztaty są także okazją do częstych spotkań w gronie bliższych lub dalszych znajomych, co bardzo dobrze wpływa na psychikę osób z niepełnosprawnościami. Pozwalają przywrócić daną osobę społeczeństwu, powodując, że ma ona kontakt z innymi ludźmi w podobnej sytuacji oraz z osobami prowadzącymi zajęcia.

Pomoc społeczna dla osób z niepełnosprawnościami

Warsztaty Terapii Zajęciowej dofinansowywane są z budżetu państwa. Osoby z niepełnosprawnościami otrzymują więc możliwość darmowego uczestnictwa w tego typu zajęciach. Oprócz tego osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie pobierać mogą świadczenie pielęgnacyjne. Mogą także ubiegać się o tzw. wsparcie celowe, np. o dopłatę do turnusów rehabilitacyjnych.

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Dzięki Warsztatom Terapii Zajęciowej osoby z niepełnosprawnościami mają okazję ćwiczyć się w różnych praktycznych umiejętnościach. Warsztaty takie oznaczają rozwój oraz brak stagnacji – na zajęciach ciągle coś się dzieje, dzięki czemu uczestnicy nie popadają w nudę. WTZ pozwalają uczestnikom na zawiązywanie relacji towarzyskich. Tym samym ćwiczą się oni w umiejętnościach społecznych i zawodowych.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rzeszowie

 

 

Zapraszamy do poznania podkarpackich
Warsztatów Terapii Zajęciowej

 

warsztat terapii zajęciowej w bobrowej woli warsztat terapii zajęciowej warsztaty terapii zajęciowej w jaśle
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Bobrowej Woli
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Baranowie Sandomierskim
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Jaśle