ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NR 1 W KROŚNIE

zakład aktywności zawodowej

ul. Armii Krajowej 3,
38-400 Krosno
(pow. krośnieński)

kontakt  506 316 022

zaz.krosno@psoni.org.pl
www.zazkrosno.org.pl
facebook

USŁUGI PORZĄDKOWO-GOSPODARCZE

usługi porządkowo gospodarcze
  • porządkowanie grobów,
  • sprzątanie ulic,
  • dbanie o miejskie zieleńce,
  • prace porządkowe przy pomnikach pamięci narodowej.