ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W WOLI ŻYRAKOWSKIEJ

zaz wola żyrakowska

Wola Żyrakowska 80 b,
39-204 Żyraków
(pow. dębicki)

kontakt  14 681 86 58

zaz@radosc.debica.pl
www.radosc.debica.pl
facebook

lider ekonomii społecznej

USŁUGI OGRODNICZE

usługi ogrodnicze
  • koszenie trawników traktorem oraz kosami spalinowymi,
  • porządkowanie terenów zielonych,
  • porządkowanie cmentarzy, placów, parkingów itp.,
  • konserwacja obiektów infrastruktury publicznej

Spółdzielnia Socjalna Radość